Svenskt sigill – ett kvalitetssystem

Har du någon gång sett ett litet blågult märke på din mat där det står Svenskt sigill med versaler? Då har du sett den kvalitetsmärkning som gäller för mat och blommor som bevisar att den vara som du håller i din hand uppfyller vissa kvalitetskrav på produktion och säkerhet för alla som är inblandade i processen att ta fram varorna. Svenskt sigill har funnits som märkning sedan 80-talet och är idag en respekterad märkning som lovar att din mat och dina blommor är framtagna med omsorg av miljö och arbetsförhållanden. Det är ett märke som gör skillnad.

Svenskt sigill arbetar för miljön

När Svenskt sigill började sin resa på 80-talet ville företaget värna om hållbara produktionsprocesser när det gäller all mat vi äter. I början handlade frågorna mycket om etik i djurhållningen, alltså hur djur som skulle slaktas behandlas på vägen dit. Du känner säkert till historierna om hönor som bor trångt och värper ägg i en liten bur. Det är detta märke som har tagit fram reglerna för hur dessa djur ska behandlas för att få så bra levnadsförhållanden som möjligt, även om deras liv ibland blir korta.

Svenskt sigill erbjuder nämligen en certifiering för ägg och andra varor. Om ditt äggpaket har en blågul märkning på sig innebär det att hönsen som har värpt äggen inte sitter inlåsta i en bur, utan de går fritt i en större hage. Märkningen innebär även att hönsen har tillgång till varsin sittpinne, ett rede och sandbad. Detta märke har påverkat äggproduktionen såpass mycket i Sverige att nästan alla idag känner till hur ägg kan vara producerade antingen på ett etiskt eller oetiskt vis.

Fem löften till dig

Svenskt sigill har medvetet riktat in sig mot konsumenterna eftersom det är vi som gör skillnad. För att förstå hur märket arbetar har de framlagt fem löften till oss. De lovar att arbeta för friska och välskötta djur, för förstklassiga och säkra råvaror, för ursprung och full spårbarhet samt slutligen för oberoende kontroll. Om vi stöttar deras arbete och köper produkter märkta med sigillet kommer de kunna fortsätta sitt arbete med att granska alla råvaror och blommor som vi konsumerar. Vi kan då få de allra bästa produkterna och ett gott samvete därtill.

Den rigorösa kontroll som Svenskt sigill ägnar sig åt innebär att de på vissa sätt höjer sig ovan lagen. Exempelvis ställer märket högre krav än djurskyddslagen när det gäller att sköta om djuren, som vi har kunnat se på bland annat behandlingen av höns. Märket förhåller sig väldigt restriktivt mot det utbredda användandet av antibiotika som används för att garantera större djurs friskhet. Alla anslutna gårdar kan närsomhelst bli kontrollerade genom ett slumpmässigt stickprov, förutom den årliga egenkontrollen som odlarna och uppfödarna själva ska göra för att få fortsätta ha märkningen.

Svenskt sigill väljer ut vilka potatisar som är godkända

Kvalitet i alla led

Svenskt sigill är kort sagt en kvalitetsmärkning som gör att du kan köpa dina potatisar, tulpaner, bär och krukväxter lugnt förvissad om att tillverkningen har gått rätt till. Över 1000 råvaror och livsmedel har idag denna respekterade märkning och arbetet fortsätter ständigt. Vilken mat vi väljer att äta påverkar inte bara hur vi själva mår, utan alla invånare i Sverige och resten av världen. Detta märke vill se till att du får en god och näringsrik kost som även är framställd på ett säkert sätt.