Kemiska växtskyddsmedel

Information om kemiska växtskyddsmedel

Vill Du veta vilka bekämpningsmedel som är godkända i trädgårdsodling, så får Du hjälp här.

I texten nedan finns länkar till Jordbruksverkets och Kemikalieinspektionens hemsidor. Jordbruksverkets hemsida innehåller bekämpningsmedelslista aktuella år 2005 för bär medan de än så länge avser år 2004 för frukt, växthusgrönsaker, prydnadsväxter, frilandsgrönsaker och plantskolekulturer.
Informationen för bär är gjord av konsulent Magnus Engstedt, Länsstyrelsen i Jönköpings län i början av år 2005.

Informationen för frukthar gjorts av fruktodlingsrådgivare Per Juhlin. Fruktlistan för 2005 är inte publicerad än utan den som ligger kvar här avser år 2004 och är gjord i början av år 2004. Gå in på Jordbruksverkets hemsida, välj fliken Växt, miljö och vatten, sedan Växtskyddscentralen. Gå där in på Växtskydd – frukt och bär och välj önskad lista till höger.

Även för avser listorna år 2004 på Jordbruksverkets hemsida, sammanställda inapril 2004 av Barbro Nedstam, Växtskyddscentralen i Åkarp, samt Torbjörn Hansson, GRO Konsult AB.
Motsvarande lista för prydnadsväxter i växthus är sammanställd i april 2004 av Barbro Nedstam, Växtskyddscentralen i Åkarp, samt Monica Borg Ohlson, Monicakonsult. Listorna för växthus bygger på tidigare sammanställning av Mats Johansson Kron. Gå som ovan in på Jordbruksverkets hemsida, välj fliken Växt, miljö och vatten, sedan Växtskyddscentralen. Gå där in på Växtskydd – växthus och välj önskad lista till höger.

För frilandsgrönsaker finns också en lista för 2004, sammanställd i maj 2004 av Gunilla Persson, LST Skåne.
Bekämpningslistor för plantskolekulturer finns i ett kompendium, Bekämpning av skadegörare och ogräs i plantskolekulturer 2004, sammanställd i april 2004 av Lars Rudin, Laurus Hortokonsult. Gå som ovan in på Jordbruksverkets hemsida, välj fliken Växt, miljö och vatten, sedan Växtskyddscentralen. Gå där in på Växtskydd – friland och välj önskad lista till höger.

Samtliga listor finns också på Jordbruksverkets sida för beställning av publikationer. Gå in på Jordbruksverkets startsida, välj där ”Blanketter och trycksaker”, därefter ”Trycksaker”, därefter (längst ned) ”Övriga trycksaker”, och sök i listan nedan.

Förändringar efter angivna datum finns således inte med i nämnda listor. För att få mest aktuell information om preparat kan man för samtliga produkter gå in på Kemikalieinspektionens Bekämpningsmedelsregister.

För potatis har det inte upprättats någon speciell lista, utan vi hänvisar till Kemikalieinspektionens hemsida. Då man där fyller i Användningsområde potatis kan man söka efter tillåtna medel för potatis. Genom att sedan klicka på ”Visa verksamma ämnen” resp. ”Visa användningsområden”, kan man få en lista med mer information. Vill man veta mer om ett specifikt preparat, klickar man på den gröna cirkeln framför respektive medel.
I denna lista finns dock inte medel med som är tillåtna på dispens. Dessa senare får sökas separat. Gå in på Kemikalieinspektionens Bekämpningsmedelsregister. Gå sedan vidare under under rubriken ”Dispenser”. Sök efter tillåtna preparat.

Kemiska växtskyddsmedel