IP-certifiering

Sysslar du med livsmedel på ett eller annat sätt? Då har du säkerligen hört talas om Ip-certifiering, en grundcertificering som är gjord för att informera om vilka bestämmelser som gäller inom lagstiftningen i landet. En Ip-certifiering ser till att de produkter inom växter och livsmedel är kvalitetssäkrade. Det gäller inte bara den färdiga produkten men även hela processen. Det är Sigill Kvalitetssystem AB som förvaltar och äger IP. Sigill Kvalitetssystem AB är i sin del dotterbolag till LRF (Lantbrukarnas Riksförbund). Viktigt att veta är att IP-standarden består av olika nivåer.

Ip-certifiering – olika nivåer

Ip-certifiering delas upp i tre olika nivåer som definieras som följande: Sigillnivån, Grundnivån och Tillvalsnivån. De olika stadierna vänder sig till företag som sysslar med lager, spårbarhet, säkerhet och förädling inom livsmedel. Även verksamhet som sysslar med provision- och partihandel berörs av de olika nivåerna. Om man som företag är säkrat enligt IP livsmedel är man del av ett program som säkerhetsställer att man lever upp till de krav som ställs av bland annat myndigheter, lagstiftning och diverse kunder, stora som små.

Genom att få en Ip-certifiering på din verksamhet kan dina samarbetspartner vara säkrade om att du håller hög kvalitet i varenda led. Certifieringen vittnar om att du har tänkt till och har system som ger dig ett säkert och hygieniskt arbete inom bland annat märkning, spårbarhet, HACCP-arbete och livsmedelssäkerhet. Att ha en certifiering hjälper din verksamhet att få nya samarbetspartners då de flesta önskar, och ibland kräver, att man uppfyller kraven som innefattas av IP. Runt 800 verksamheter i Sverige är idag certifierade.

Ip-certifiering för diverse livsmedel hjälper kunder få kvalitet

Vidare fördelar med Ip-certifiering

En godkänd Ip-certifiering gör att du snabbt kan kommunicera vidare er höga standard inom säkerhets och hantering av produkter inom livsmedelshandeln. Viktigt att veta och förmedla vidare är att återkommande kontroller genomförs för att försäkra att verksamheten inte bryter mot bestämmelserna och kraven. Kontrollen utförs av en oberoende part för att försäkra alla inblandade att allt går riktigt till, ett så kallat certifieringsorgan. Vidare så kontrolleras även certifieringsorganets kompetens och oberoende ställning av en högre myndighet. I detta fall Swedac i Sverige.

Hur gör man då för att påbörja processen att få en Ip-certifiering? Det första du kan göra är att ta kontakt med ett godkänt certifieringsorgan och berätta att ni är intresserade av få er verksamhet certifierad enligt IP livsmedel. Ni kommer då att få vidare information gällande saker som priser och tillgänglighet. Det är sedan upp till er att välja ut ett certifieringsorgan och skicka in en formell anmälan. När den är godkänd kan ni tillsammans med certifieringsorganet påbörja processen.

Vad händer sedan?

För att få en Ip-certifiering är det viktigt att ni tillsammans med certifieringsorganet planerar den fortsatta processen. Är ni klara och har blivit godkända? Grattis! För att anslutas till IP behöver ni betala anslutningsavgift till Sigill Kvalitetssystem AB. Avgiften betalas varje år och summan beror på storleken av er verksamhet. Utöver det tillkommer avgifter för revision och ytterligare kostnader i samband med certifieringsorganet. Den första fakturan kommer i samband med er anmälan och fortsätter komma varje år så länge ni är certifierade.