Miljödatabasen för en hållbar odling

En hållbar utveckling i samhället innebär att många samarbetar mot samma mål. En framtid med mindre utsläpp och mindre åverkan i naturen gör att företag och privatpersoner gör en insats för framtiden och kommande generationer. Genom att vara med i Miljödatabasen bidrar man med information om vilken förbrukning man har för produktionen och vilka mängder man använder. Genom rapporterna i Miljödatabasen får man upp ett genomsnitt av vad som används och vad som kan göras för att förbättra produktionen i företagen. Som IP-certifierad odlare utvecklar man under perioden och ökar kunskapen för hur man kan påverka miljön och hållbarheten på ett positivt sätt.

Vad innebär det att vara med i Miljödatabasen?

Företaget ska samla in uppgifter gällande förbrukning av:

bränsle, el, kemiska växtskyddsmedel, biologiska växtskyddsmedel och växtnäring – per fyraveckors period avfallshantering och vattenförbrukning (om möjligt) – per helår.

Företaget skickar in resultaten till databasen 3 gånger per år om man är grönsaksodlare och 1 gång i kvartalet om man är prydnadsväxtodlare. Det går givetvis att med fördel mata in uppgifterna via Internet, vilket då kan ske efter varje avslutad fyraveckorsperiod. Det man ska göra är att var fjärde vecka läsa av sin elmätare och oljetank (resp. annan energikälla). Successivt skriver man upp när man blandar stamlösning och när man använder kemiska och biologiska växtskyddsmedel. Detta tar ingen större tid i anspråk, men eventuellt är det några nya rutiner som man måste skaffa sig. För dem, som redan är IP-odlare är detta väl bekant, allt överensstämmer med noteringarna som redan görs för IP-journalen. Det enda som tillkommer är summeringsarbete samt själva insändandet av uppgifter. Miljödatabasen samverkar med och stärker IP!

Resultatet ger möjlighet till jämförelser

Efter databearbetning får företaget tillbaka en rapport som visar hur man själv ligger till jämfört med sina kolleger, som också har lämnat in uppgifter till databasen. Företaget får en rapport med ett jämförbart material lika ofta som data skickas in, alltså tre gånger per år för grönsaksföretag. För dem som använder Internet, finns möjlighet att få resultaten redan efter var fjärde vecka. Jämförelsen av förbrukningssiffrorna ger i sin tur ofta anledning till funderingar om vad man kan förändra i sitt företag. För att ytterligare dra nytta av Miljödatabasen är det bra om resultatet kan diskuteras i mindre grupper, där man kan släppa kravet på anonymitet.

Miljödatabasen stärker företaget

Man får bra kontroll på det egna företaget genom att göra egna registreringar. Jämförelsematerial med kolleger ökar möjligheterna till bedömning av de egna siffrorna och man kan få idéer till potentiella förbättringsmöjligheter.

Ett kollektivt system ger möjligheter till att stärka branschen – detta är något att arbeta för, eftersom det i sin tur stärker det individuella företaget. Det är också viktigt att kunna visa våra kunder att vi aktivt arbetar för en ökad miljöhänsyn. Våra konkurrentländer Danmark och Holland satsar stort. Vi behöver kunna visa ett miljöarbete, eftersom marknaden och samhället kräver det. En miljövänlig produktion är en självklarhet och enda sättet att behålla en betydande plats på marknaden.

Miljödatabasen – en naturlig del i ett IP-system

Krav på dokumentation finns både i miljödatabasen och i IP-systemet. Det är i stort sett samma saker som dokumenteras. Miljödatabasens modell för hur man följer upp och jämför sin resursförbrukning är en utmärkt och naturlig del i ett IP-koncept.

Miljödatabasen samlar in uppgifter

Artikeln sponsrades av http://casinoonline247.se

Miljödatabasen och kemikalier som skyddar

Det finns en mängd olika kemikalier som används inom odling och många är inte bra för miljön. Fler odlare i Miljödatabasen ser potentialen med att odla ekologiskt eller använda mindre skadliga bekämpningsmedel. Man har upptäck nya sätt att bekämpa ogräs och skadedjur med modernare metoder än vad som tillämpades tidigare. Information om vilka godkända bekämpningsmedel som finns är Länsstyrelse, Jordbruksverket och Kemikalieinspektionen bra informationskällor. Även Livsmedelsverket och Naturvårdsverket har bra information om detta. Gifter i bär, frukt och växter kan ge efterverkningar under en lång tid framöver.

Att odla för hållbarhet kräver ansvar av företagen. Hållbar odling innebär att man odlar helt utan bekämpningsmedel eller med godkända sådana. Kravmärkta och godkända fungerar men det är bra att ta reda på vilka bekämpningsmedel via Miljödatabasen som gäller för blommor respektive grönsaker då det skiljer sig lite. Vissa bekämpningsmedel kan ge en negativ påverkan av marken för en lång tid framåt och bör därför undvikas. Vissa har även hormonstörande egenskaper som påverkar djurlivet runtom odlingarna och även oss då vi använder grönsakerna i maten.

Hur odla miljövänligt

Nu är det lättare än någonsin att hålla koll. Alla odlare oavsett storlek på produktionen vinner på att använda rekommendationer enligt Miljödatabasen för att odla. Där finns sökbar data i Miljödatabasen som ger information om olika odlares resultat under en längre period och hur mycket bekämpningsmedel som användes. Genom att göra en analys av dessa får man som odlare en liten hänvisning om hur man kan odla för att förbättra miljön och fortfarande ha en bra produktion på sina grönsaker eller blommor. Om vi alla arbetar för en bättre miljö får vi också en odling med bra resultat.

Användningen av bekämpningsmedel används på olika sätt, genom flyg, traktorer eller för hand. Det man bör tänka på är att skydda sig själv under besprutningen. Genom att använda skydd för näsa och mun riskerar man inte att andas in eventuella skadliga kemikalier. Använd också skyddskläder då det inte är bra att få direkt på huden. Genom att använda rekommenderade bekämpningsmedel som du även kan hitta i Miljödatabasen minskar riskerna för biverkningar både hos människor, växter och djurlivet runtomkring oss och värnar om framtiden. Du får en säkrare tillvaro helt enkelt.

Odling och miljö

Odling i ett hållbart samhälle både när det gäller ekonomi och miljö är viktiga frågor. Fler kräver närodlade ekologiska grönsaker i matvarudiskarna då information finns överallt om vilka kemikalier som används i bekämpningen av skadedjur och ogräs. Vi vet inte ännu vilka konsekvenser det kan få i vår genetiska uppsättning och i miljön. Därför bör vi följa den utveckling som sker i övriga världen mot en hållbart hälsosammare livsstil och odling och att gå med i Miljödatabasen är en bra början. Både din egen verksamhet och hela branschen blir då bättre.